Nghiên cứu lâm sàng

93.20% người bệnh về mắt rất hài lòng sau khi dùng Minh Nhãn Khang

Kết quả khảo sát toàn quốc với 250 người mắc bệnh về mắt, chủ yếu là đục thủy tinh thể, đục dịch kính, thoái hóa điểm vàng, khô mắt,… sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Tpbvsk) Minh Nhãn...