Phương pháp điều trị

7 Cách phòng ngừa đục thủy tinh thể

Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2004 cho thấy, đục thủy tinh thể là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở nước ta trong hơn 30 năm qua, chiếm 71,3% tổng số những người bị...